Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em trong các gia đình Việt Nam hiện nay

Luận văn nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khoẻ trẻ em (CSSKTE) ở Việt Nam hiện nay, xu hướng CSSKTE của các gia đình trong thời gian tới. Góp phần hình thành quan niệm khoa học về CSSKTE cũng như hoàn thiện chương trình truyền thông về sức khoẻ trẻ em

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34883

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét