Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

"Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước nếu không, bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu". (Henry David Thoreau)
Xin mời bạn đọc và chia sẻ 2 ebooks Kim Vân Kiều tân truyện (1894) và Kim Vân Kiều truyện (1911) do Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN sưu tầm:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341 (Chữ Hán, giấy dó)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32342

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét