Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Paris - Hai mùa thu gặp lại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2829
Mùa Thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ 
Tóc vàng sợi nhỏ 
Chờ mong em chín đỏ trái sầu
Mùa Thu Paris
Tràn lấp đôi mi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét