Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Xuân Diệu - từ quan niệm nghệ thuật đến sáng tạo thơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33611

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! 
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều 
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét