Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (Khảo sát Kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23133

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét